Blog

Wachten op de terugkomst

28 april 2021 • Swantje

Koningsdag is voorbij. Nederland is weer aan het werk. De alledaagse bezigheden worden weer opgepakt. De koning is weer teruggekeerd naar zijn paleis. Het volk gaat weer zijn eigen gang, net als koning Willem Alexander. Onze koning der koningen -Jezus Christus- is al lang teruggekeerd naar zijn hemels paleis. Maar om te voorkomen, dat wij aan zijn terugkomst twijfelen en Hij ons als wezen zou achterlaten, heeft Hij ons prachtige beloften gegeven in Zijn woord.  

In Jesaja 62: 3-4 (HTB) zegt God over zijn volk en Jerusalem: „Hij zal u in zijn hand omhooghouden, een prachtige kroon voor de koning der koningen. U zult nooit meer ‘het door God verlaten land’ of ‘het land dat God vergat’ worden genoemd. Uw nieuwe naam zal zijn: ‘het land waar God van houdt’ en ‘de bruid,’ want de Here beleeft vreugde aan u en zal u beschouwen als zijn eigendom.“ Dat een koning zijn volk als prachtige kroon of zelfs als een bruid beschrijft, waarvan Hij houd en vreugde aan beleeft, is niet vanzelfsprekend. Daarnaast heeft Hij ons ook Zijn Geest gegeven, zodat wij op elk moment in ons leven een helper, een trooster en een raadsman hebben. 

Ondanks dat God met ons is door de Heilige Geest, is het ook goed om af en toe stil te staan dat Jezus op een dag weer terugkomt. Hij komt om ons mee te nemen naar zijn paleis. Jezus zegt: „In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn.“ (Johannes 14:2-3, HTB)

Nog wachten wij erop, dat Jezus het huis van God klaar heeft voor ons om erin te trekken. Wat een mooi gedachten is dat toch! De koning zelf maakt ruimte voor een ieder van ons, zodat wij uiteindelijk samen met Hem de eeuwigheid in Zijn paleis door mogen brengen. Ben jij er ook klaar voor?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle