Column

Signed by God

16 december 2020 • Swantje

Gods woord neemt vele verschillende vormen aan. Zo spreekt God; en er is licht. De hele schepping getuigt van zijn bestaan, zijn werken en zijn kracht (Romeinen 1:20). Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat (Johannes 1:3 HTB). Soms spreekt God persoonlijk tot mensen, soms stuurt Hij engelen als zijn boodschappers. Hij gebruikt dromen, schrijft waarschuwingen aan de muren of laat een ezel spreken. Zijn wetten laat God door Mozes op stenen tafels schrijven, zodat zijn volk ze niet zal vergeten. Maar ondanks de geschreven woorden in steen, vergeten mensen Gods woord en wijken zo van zijn weg af. In Jeremia 31:33 belooft God daarom ook een nieuw verbond met de mens te maken. Eén die we niet zo makkelijk kunnen vergeten. Hij wil zijn wet in onze harten schrijven. Deze belofte wordt op een heel bijzondere manier vervuld:

“Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse vader.” Johannes 1:14 HTB

Door Jezus Christus komt God zelf onder de mensen wonen. Hij wordt geboren in een kribbe, sterft aan een kruis en overwint de dood. Jezus Christus is de volmaakte handtekening van God en laat hierdoor zien dat Zijn woord levend is, het is krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12). Ook kunnen we door Jezus, God de vader uitnodigen om Zijn woord in onze harten te schrijven. Als wij hetgeen doen wat God ons op het hart legt, zullen ook wij Gods handtekening worden. Volgens Wikipedia is een handtekening immers de signatuur waarmee de plaatser, in dit geval God, aangeeft dat de inhoud juist is. Zo bevestigd God zijn woord en beloften. En zo blijft het woord van God levend, het verandert onze harten en de harten van degene om ons heen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle