Column

Met het oog op deze tijd

23 december 2020 • Swantje

‘En wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.’

Deze zin is te vinden in het boek Ester (Ester 4:14). Mordechai zei dit tegen koningin Ester, die kort aarzelde haar eigen leven te riskeren omdat het leven van alle Joden op het spel stond. De eerste minister van de koning Ahasveros, Haman, eiste dat iedereen voor hem zou buigen. Mordechai weigerde en verklaarde, dat hij als jood alleen voor God mocht buigen. Uit woede en haat beval Haman een brief op te stellen, waarin de uitroeiing van alle Joden in het koninkrijk van Ahasveros afgekondigd werd. Omdat Ester zowel Joods was als ook de koningin, vroeg Mordechai haar deze positie te gebruiken om de Joden te redden. Nadat het hele volk drie dagen gevast had, ging Ester naar de koning. Omdat zij ongevraagd naar de koning ging, had zij gedood kunnen worden. Maar zij mocht voor de koning spreken en had ook de moed om zowel als Jodin uit te komen en Haman als de vijand aan te wijzen. Haman werd ter dood veroordeeld en Mordechai nam Haman’s positie in. Een tweede brief ging uit, waarin de eerdere brief herroepen werd en de Joden zich op deze dag mochten verdedigen, mochten ze toch aangevallen worden. Pas toen Ester uitstapte en het risico nam, ontdekte ze, dat zij werkelijk geboren was voor dit ene moment. En dat zich God het lot van de Joden heeft aangenomen. Hij heeft al lang een plan gehad en de puzzelstukjes in elkaar gelegd.

Ook Jezus werd geboren ‘met het oog op deze tijd’. Hij werd geboren in een tijd waar de Joden onderdrukt werden door de Romeinse overheersing. Nog steeds stonden de Joden bekend als een volk dat niet boog voor een keizer of een andere god. Daarom waren ze toen een doorn in het oog van de Romeinen. Daarnaast waren ze ervan overtuigd, dat God een redder en koning zou schenken. Redenen genoeg voor de Romeinen om de Joden te onderdrukken en er alles aan te doen, om deze koning niet te lang in leven te laten. Toen koning Herodes van de wijzen uit het Oosten hoorde dat er een koning geboren was, werd Herodes bang om zijn positie. Daarom liet hij alle jongens in het hele gebied rondom Bethlehem doden. Maar een engel van God sprak met Josef in een droom, om met Jezus en Maria naar Egypte te vluchten tot Herodes dood. Door Jezus kregen de Joden inderdaad hun redder en koning. Maar zijn redding en koningschap zag er anders uit, dan zij zich hadden voorgesteld. Zij hadden gehoopt dat Hij de Romeinse overheersing zou beëindigen. Maar zo kwetsbaar en nederig als Jezus in de wereld kwam, zo weerloos en onderdanig stierf Hij aan het kruis. Maar ook hier heeft God van begin der tijd een plan gehad. Wat aan het kruis verslagen leek, viert op de derde dag een grandioze overwinning – het graf is leeg.   

Dit jaar heeft een onzichtbaar virus onze wereld in zijn greep. Het virus zelf kan een aanslag zijn op onze fysieke gezondheid. Door de genomen maatregelen wordt het ook een aanslag op onze sociale contacten. Sommigen moeten kampen met financiële of psychische problemen en eenzaamheid. Het zorgpersoneel is al maanden druk aan het werk om de golf aan patiënten aan te kunnen. En ondanks alle beperkingen, alle moeilijkheden en alles waarvan wij nu moeten afzien, hoor ik deze kerst Mordechai’s stem, die zegt: ‘En wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd [geboren zijt]’*. Ja, kerst ziet dit jaar anders uit. Maar ook Ester en Jezus leefden in een tijd, die niet echt optimaal te noemen was. Ook bij hun leek het alsof hun mogelijkheden beperkt waren en het kwade heerste. Maar de afloop van hun waargebeurde verhalen geeft ons hoop. Hoop, dat God de juiste puzzelstukjes op de juiste plek zal leggen. Hoop, dat Gods plan zich zal ontvouwen als wij ons laten gebruiken door God. Hoop, als wij iets riskeren voor God en de boodschap van hoop en redding verspreiden. Dan zullen we ontdekken dat ook wij werkelijk voor een tijd als deze geboren zijn.

*aanvulling van de auteur

5 reacties

 1. Stephanie

  23 december 2020 • 23:31 uur

  Mooi geschreven!
  Ook mooie vergelijkingen.

 2. Nadine

  24 december 2020 • 10:08 uur

  Mooi

 3. Eliane

  24 december 2020 • 11:22 uur

  Heel mooi geschreven en een mooie gedachte!

 4. Gerda

  24 december 2020 • 15:26 uur

  Mooi en duidelijk relativerend geschreven voor deze tijd .

 5. Swantje

  27 december 2020 • 17:00 uur

  Wat leuk om te horen allemaal ????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle