Column

Mañana Mañana

20 mei 2020 • Marcel

Ik denk dat er geen boek zo veelzijdig is als de Bijbel. Je kunt 10, 20, 30 jaar je Bijbel lezen en nóg kom je nieuwe dingen tegen. En soms zijn het die kleine opvallende woorden, waar misschien wel heel veel achter zit.

Zo las ik een tijdje geleden over de uittocht van het volk Israël uit Egypte en God die door Mozes heen plagen uitriep over Egypte. De Farao liet Israël niet zonder slag of stoot gaan en weigerde te buigen voor God. Zelfs toen het volk na toestemming van de Farao om te vertrekken en al onderweg was, kwam hij op zijn beslissing terug. Dat hij niet de meest wijze beslissingen nam, hoef ik denk ik niet toe te lichten.

Ik bedoel: hoe bestaat het dat je weigert te buigen voor God, zelfs als de rivier de Nijl voor je neus in bloed verandert, een enorme vloed aan kikkers besluit dat jouw bed en keuken wel een lekker plekje zijn om in rond te springen, muggen en steekvliegen (ik denk zoiets als horzels ????) je lek prikken, al je vee sterft aan de pest, je onder de puisten en zweren zit, vuur, donder en hagel op je hoofd krijgt, elke centimeter van je land bedekt wordt met sprinkhanen (die ook nog eens al je gewassen opeten), je drie dagen geen hand voor ogen kunt zien en als klap op de vuurpijl jouw en alle andere eerstgeborene(n) Egyptenaren ziet sterven?

Er zijn zoveel veel interessante lessen te leren uit dit verhaal, maar één woord dat me laatst opviel was dat toen Mozes vroeg aan de Farao wanneer hij God zou vragen om de kikkers uit te roeien, die laatste zei: ‘morgen’. Hoezo. Morgen? Ik raak al in paniek ben de aanblik van één zo’n gedrocht en zou geen minuut langer willen wachten tot ik verlost zou zijn van die beesten. Maar Farao, koppig en trots als hij was, besloot het nog een dagje langer aan te zien. Commentaren zeggen dat hij misschien hoopte dat de kikkers vanzelf weg zouden gaan en hij daarmee geen verplichtingen zou hebben richting God of Mozes. Wat zijn beweegreden ook was, raar is het wel.

Een bruggetje naar een uitdaging voor jou. In Nederland zeggen we van uitstel komt afstel. Daar denk ik ook altijd aan als er gezegd wordt ‘mañana. Zijn er dingen die jij aan het uitstellen bent, maar die je echt eens moet gaan oppakken? Dan zeg ik ‘hoy hoy’, ofwel: vandaag nog!! ????

Exodus 8:9-10
En Mozes zeide tot Farao: Verwaardig u mij te zeggen, tegen wanneer ik voor u, uw dienaren en uw volk zal bidden om uitroeiing der kikvorsen bij u en uit uw huizen; alleen in de Nijl zullen zij overblijven. En hij zeide: Tegen morgen. Toen zeide hij: Zoals gij beveelt, opdat gij weet, dat er niemand is gelijk de Here, onze God’

Disclaimer voor het uitpluizen van Gods Woord: hang nooit hele theoriëen op aan één woord/bijbeltekst. Het gaat altijd om context en verhoudingen tot de rest van de Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle