Blog
14 februari 2021 • Lawrence

De liefde is lankmoedig,

de liefde is goedertieren,

zij is niet afgunstig,

de liefde praalt niet,

zij is niet opgeblazen,

zij kwetst niemands gevoel,

zij zoekt zichzelf niet,

zij wordt niet verbitterd,

zij rekent het kwade niet toe.

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

De liefde vergaat nimmermeer;

maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;

tongen, zij zullen verstommen;

kennis, zij zal afgedaan hebben.
1 Korintiërs 13:
4-8

De tekst beschrijft Gods liefde.

God wil graag dat wij niet haastig zijn, maar elkaar juist de ruimte geven.

Wie in liefde handelt geeft het kwade geen voet, maar bedekt het volledig.

8Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. 
1 Petrus 4:8


Dit is mogelijk. Wie op alle gebieden in zijn/haar leven blijft geloven, hopen en liefheeft, dan kan God door ons heen werken. Hierdoor vindt je kracht om niet te leven in ergernis over het kwade, maar het te verdragen.

7Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
1 Korintiërs13:7

Laat de liefde van God heersen in je hart…


13Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle