Blog

It’s always the small pieces, that make the big picture

23 mei 2020 • Shurley

Romeinen 8:39

39 Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. (HTB)

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. (SV)

Het is natuurlijk belangrijk dat wij dit kunnen vertalen naar het ‘’heden’.  Hoe groot onze strijd ook kan zijn of hoe diep we gezonken zijn; NIETS  kan ons scheiden van Gods liefde. Wat er ook op ons pad komt, van verleidingen tot toekomstige plannen NIETS  zal ons kunnen scheiden van Gods liefde.

Het leven kan soms net een ‘quarantaine’ puzzel lijken, een puzzel van 1000 stukjes waarvan het soms dagen kan duren voordat de puzzel gemaakt is. Het is goed om de tijd te nemen en de puzzel van het leven te maken. Elk gelegd stukje betekend een nieuwe stap vooruit !

Is het niet geweldig om te weten dat Gods liefde zo groot is voor jou en mij dat NIETS ons van Zijn liefde kan scheiden !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle