Blog

De beste trooster!

21 mei 2021 • Debora Ester
 

Komend weekend is het Pinksterweekend! Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Het is heel interessant om te reflecteren over twee cruciale rollen die de Heilige Geest in het leven van een christen vervult.

*Ten eerste fungeert de Heilige Geest als onze trooster en helper. De Heilige Geest troost ons door het woord van God, hij geeft ons het vermogen om God beter te leren kennen. De Heilige Geest gaat te werk als een soort onderwijzer die ons inzicht geeft in de diepten van God’s wijsheid. Jezus heeft ons het volgende belofte gedaan: “Als ik wegga, ga Ik jullie een trooster sturen, de Geest der waarheid, die van Mij zal getuigen” (Johannes 16:7, Johannes 14:16).

*Ten tweede schenkt God’s geest ons diverse geestelijke gaven zodat we kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid en het lichaam van Christus kunnen opbouwen. De volgende geestelijke gaven zijn ons gegeven: woord van wijsheid, woord van kennis, gave van geloof, gave van genezing, gave van werking van krachten, gave van het onderscheiden van geesten, gave van profetie, gave van de tongentaal en gave van de vertolking van de tongentaal (1 Korintiers 12:8-10).

Laten we God bedanken voor het geschenk van de Heilige Geest!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle