Column

Hoe zal het verder gaan?

12 mei 2021 • Swantje

Het is moeilijk om al de wonderlijke dingen te bevatten, die de afgelopen vijf weken na Pesach allemaal gebeurd zijn. Als ik aan de dag van Jezus’ kruisiging denk en hoeveel pijn ik hem heb gedaan toen ik hem drie keer heb verloochend, dan kan ik niet anders dan met mijn hoofd schudden om mijn onwetendheid. Drie jaar vol wonderen en een openbaring waren niet genoeg geweest om te beseffen wie Jezus nou werkelijk was. Aan de andere kant, wie van ons mensen had ooit kunnen beseffen, dat God zo ontzettend van zijn volk houdt, dat Hij zelfs zijn Zoon stuurt in ruil voor onze zonde? En ondanks mijn fouten en mijn ongeloof op de dag waar Jezus het het zwaarst had, gaf Hij mij een nieuwe kans. Daar aan het meer van Tiberias vroeg Hij mij drie keer of ik Hem lief heb. „Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb.“ Elke keer vroeg Hij mij voor Zijn volk te zorgen. Ik was op dat moment zo met mijn eigen verdriet bezig, omdat Jezus mij wel drie keer vroeg of ik hem lief had, dat ik niet echt stilstond bij zijn opdracht. Nu vraag ik mij af waarom Hij dit niet zelf kan doen. Hij kan dit toch veel beter dan ik. Als Hij spreekt hangen de mensen aan zijn lippen. Ik ben alleen maar een eenvoudige visser. Ik moet er niet aan denken, dat Hij weer zou gaan. Maar Hij heeft het er wel altijd over. Hij moet naar de Vader gaan, zegt Hij, en dat wij in Jeruzalem moeten blijven tot we zijn Helper hebben ontvangen. Alweer zoiets onbegrijpelijks. Eén ding weet ik nu wel, Hij zal wel gelijk hebben. Ik ben benieuwd hoelang Hij hier nog zal blijven en hoe het dan verder zal gaan… 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

web design zwolle