Gedicht

Ben jij wel eens bang?

30 november 2020 • Janice

Ben jij wel eens bang?

Maak jij je wel eens zorgen?

Houden je problemen en angst je onder bedwang?

Zit je verdriet en pijn onder je glimlach verborgen?

Luister goed wat ik nu zeg wees niet bang en vertrouw op God!

Vraag God om hulp en geef Hem je zorgen, als je dát doet heb JIJ het winnende lot

Zijn blijdschap en rust zal Hij je geven, God geeft je kracht en nieuwe hoop

Richt je niet meer op je problemen, maar op het lopen van de wedloop

Zet God op nummer 1, niemand en NIETS anders

Heb mensen lief, lees de Bijbel en bid voor je tegenstanders

Corona, dood, of misschien iets anders waar je bang voor bent

Ga dit tegen in gebed en heb een stevig fundament

De Hemel is onze eindbestemming, dáár heb je eeuwig leven

Dus leg je angst maar aan de kant, God, is waar je naar moet streven	
Gedicht

Een Traan

23 november 2020 • Shurley
Een traan zo puur en echt
die je ziet wanneer je even niet meer vecht
Dat stille moment
even alleen
jezelf zijn kan zoals je bent
en de woorden spreek die ik meen
 
Even overmand door die tranen
even alleen in plaats van samen
Dat stille moment dat jij en ik niet overblijven
geen woorden om dat te kunnen omschrijven
 
Lucht je hart! God hoort elke traan
Hij ziet je strijden en zegt ‘Roep uit naar mijn Naam’
Gebroken zoals ik ben?! Niets om te geven?
met verdriet in plaats van blijdschap in mijn leven?
 
U zegt mij te zien en te horen elk moment
U zegt dat u elke haar geteld heeft, mij van binnen en van buiten kent
U zegt dat u mij nooit alleen zal laten
Ik niet leeg zal zijn maar gevuld met uw liefde en blijdschap, als overvloedige vaten,
 
Ik roep naar u uit Heer, hoor mijn gebed
Ik geef niet op ik strijd, bid, huil en vecht.

Gedicht

Bruikbaar voorwep

20 juli 2020 • Shurley
Heer bereid mij tot een bruikbaar voorwerp,
U heeft ons geschapen een ieder naar een prachtig ontwerp

Puur en heilig willen wij voor u leven
In aanbidding en uit dankbaarheid ons leven aan u geven

U heeft ons gered doordat u uw leven gaf voor ieder mens,
Uw liefde is zo groot voor ons, zij kent geen grens

U kent al onze zwakheden maar versterkt ons met uw kracht,
U draagt ons en stelt ons gerust terwijl u naar ons glimlacht

Al zouden onze vijanden talrijk zijn en zeggen 'waar is uw God?'
U leidt onze wegen en kent ons lot 

U mijn Heer bent een schild voor mij,
U laat mij nooit alleen u bent altijd dichtbij

Laat uw hart sterk zijn door altijd op de Here te wachten,
Want zelfs de boze machten zullen wij met God kunnen ontkrachten !

Psalmen 3 & 27 
 
Gedicht

Message from Above

29 april 2020 • Danny

Met dit gedicht wil Amber Brusse anderen graag bemoedigen om te blijven volharden. Het is een boodschap vol waarheid, geloof, hoop, vertrouwen, vreugde, genade en genezing, maar bovenal: liefde. De woorden zijn door God geïnspireerd en een reminder voor bij het opstaan en het slapengaan.

Good night.
Sleep tight.
Keep up the spiritual fight.
Trust God.
Give Him your life.
Believe in Him.
He will provide.
No matter what the Devil throws at you,
God will make everything turn out right.
For we walk by faith, not by sight.
In this dark world, God is Light.
God is the Truth; the Devil lies.
In times of struggle, lift up your eyes
and send your prayers to the sky.
Praise His name; lift Him up high.
And above all, remember:
You are God’s beloved child.

When you are in Heaven,
there will be no more tears to cry.
Therefore, rejoice!
And show everyone a smile so bright
that whomever looks,
will no longer be blind.
When others hurt you,
be patient, humble, respectful and kind.
Let God heal your wounded heart
and restore your broken mind.
For He gave His only begotten Son,
so that we would not die,
but be granted mercy
and grace, in the form of eternity
where angels’ wings take flight.

Zoek je mee?

“Het leeuwendeel van dit gedicht is gebaseerd op Bijbelteksten afkomstig uit verschillende Engelse en Nederlandse vertalingen. Het zijn er werkelijk te veel om op te noemen. Sommige verzen heb ik letterlijk overgenomen en andere heb ik in een nieuw jasje gestoken. Wie voelt zich aangemoedigd om ze op te gaan zoeken?” – Amber Brusse

Blog Gedicht

Wees moedig

20 april 2020 • Richard

Wees Moedig

Niemand is perfect
Niemand is precies zoals jou
Niemand die altijd het juiste zegt
Behalve de zin die zegt ‘ik hou van jou’

De zon komt op en gaat weer onder
Teleurstellingen & tegenslagen komen en gaan
Belangrijk om stil te zijn als ik bewonder
Hoe wij een nieuwe dag hebben doorstaan

Wees moedig en sterk, zelfs op dit moment
Sta op en neem die volgende stap
Weet dat er iemand is die jou van binnen en buiten kent
En jou lief heeft zoals je bent

Gods liefde voor jou is ongekend
God laat jou niet in de steek
Ondanks onze fouten en ons falen
Zal God ons uit de put naar boven halen

Maak je niet druk om de zorgen van morgen
Elke dag heeft genoeg aan z’n eigen kwaad
Hij heeft jou naam in zijn hand geborgen

Gods lamp is een licht op ons pad
Vertrouw in Hem, geef Hem je leven
Z’n belofte luidt wordt niet moede nog mat

Jesaja 40:29-31, Psalm 119:105, Jozua 1:9, Jesaja 49:16, Matheus 6:34, Romeinen 5:8 & 2 Korinthiërs 1:3&4

— Dit gedicht is gebundeld en opgesteld door Shurley Maduro —