Column

De hulp app van De Deur

19 mei 2021 • Swantje

Heb je hulp nodig bijv. bij het schoonmaken, klussen of verhuizen? Of wil je je hulp aanbieden voor bepaalde klusjes? Voor deze vragen is er op WhatsApp een groep aangemaakt. Hieronder vindt je de link van de groep:

https://chat.whatsapp.com/DHzsHIl7CUP4qQ47L7gcbM

Column

Hoe zal het verder gaan?

12 mei 2021 • Swantje

Het is moeilijk om al de wonderlijke dingen te bevatten, die de afgelopen vijf weken na Pesach allemaal gebeurd zijn. Als ik aan de dag van Jezus’ kruisiging denk en hoeveel pijn ik hem heb gedaan toen ik hem drie keer heb verloochend, dan kan ik niet anders dan met mijn hoofd schudden om mijn onwetendheid. Drie jaar vol wonderen en een openbaring waren niet genoeg geweest om te beseffen wie Jezus nou werkelijk was. Aan de andere kant, wie van ons mensen had ooit kunnen beseffen, dat God zo ontzettend van zijn volk houdt, dat Hij zelfs zijn Zoon stuurt in ruil voor onze zonde? En ondanks mijn fouten en mijn ongeloof op de dag waar Jezus het het zwaarst had, gaf Hij mij een nieuwe kans. Daar aan het meer van Tiberias vroeg Hij mij drie keer of ik Hem lief heb. „Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb.“ Elke keer vroeg Hij mij voor Zijn volk te zorgen. Ik was op dat moment zo met mijn eigen verdriet bezig, omdat Jezus mij wel drie keer vroeg of ik hem lief had, dat ik niet echt stilstond bij zijn opdracht. Nu vraag ik mij af waarom Hij dit niet zelf kan doen. Hij kan dit toch veel beter dan ik. Als Hij spreekt hangen de mensen aan zijn lippen. Ik ben alleen maar een eenvoudige visser. Ik moet er niet aan denken, dat Hij weer zou gaan. Maar Hij heeft het er wel altijd over. Hij moet naar de Vader gaan, zegt Hij, en dat wij in Jeruzalem moeten blijven tot we zijn Helper hebben ontvangen. Alweer zoiets onbegrijpelijks. Eén ding weet ik nu wel, Hij zal wel gelijk hebben. Ik ben benieuwd hoelang Hij hier nog zal blijven en hoe het dan verder zal gaan… 

 

Column
Bijbel

De favoriete bijbeltekst van..

11 mei 2021 • Marcel

Peter de boer

De vorige keer in “De favoriete bijbeltekst van..” had ik het over de favoriete bijbeltekst van Jorian Kock.
Deze keer vroeg ik aan Peter de Boer wat zijn favoriete bijbeltekst is.

Peter zei dat hij teksten vaak in verschillende vertalingen bekijkt.
Hij stuurde mij deze tekst uit de Amplified Bible vertaling:

And He will be the security and stability of your times, A treasure of salvation, wisdom and knowledge: The fear of the Lord is your treasure.
Isaiah 33:6 AMP

Zelf vind ik dit eigenlijk ook een duidelijkere vertaling dan de NBG vertaling die ik meestal lees. Daarin staat in Jesaja 33:6:
En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEREN is zijn schat.

In de Engelse Amplified vertaling staat één stukje duidelijker dan in de NBG vertaling. Namelijk dat God een zekerheid en stabiliteit zal zijn in de tijd waarin je leeft. Het afgelopen jaar is er veel veranderd aan de situatie van mensen, met name door corona. Mensen werken en studeren thuis of hebben misschien geen baan meer. Andere mensen zijn ziek geworden. Ondanks die instabiliteit zal God een zekerheid en stabiliteit in ons leven zijn.

Wil jij ook je favoriete Bijbeltekst delen?
Plaats dan hieronder een reactie!

 

 

Column
Bijbel

De favoriete bijbeltekst van..

13 april 2021 • Marcel

Jorian Kock

Ik vind het mooi om van mensen hun favoriete Bijbeltekst te horen. Hierover wil ik af en toe een post schrijven. Dit keer vroeg ik aan Jorian Kock wat zijn favoriete Bijbeltekst is.

Hij stuurde mij Jesaja 45:2.
Hier in staat het volgende: Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen.

“Ik vind het een prachtige Bijbeltekst die mij elke keer weer rillingen geeft wetende dat God voor ons uit gaat!”, zei Jorian hierover.

Zelf haal ik hier uit dat je niet alles alleen hoeft te doen. De oneffenheden, koperen deuren en de ijzeren grendels staan symbool voor de problemen waar je te maken mee zult krijgen. God zal voor je uitgaan om je te helpen met je problemen!

Wil jij ook je favoriete Bijbeltekst delen?
Plaats dan hieronder een reactie!

 

 

Column

Ik ben er voor je!

8 april 2021 • Shurley
 

Ik ben er voor je!

Dit was het thema van ’the Passion’, gespeeld door bekende Nederlanders, vandaag precies een week geleden. Het paasfeest waarin wij afgelopen dagen herdachten dat Jezus 2021 jaar geleden stierf aan het kruis. Dat heeft Hij gedaan om onze zonden te vergeven. Hij stond op uit de dood om onze fouten en tekortkomingen te overwinnen. Kort gezegd zei Jezus tegen ons, Ik ben er voor je!

Jezus gehoorzaamde Zijn Vader, Hij liet de beker niet aan Hem voorbij gaan en stierf voor een ieder. Waardoor Hij nu kan zeggen Ik ben er altijd voor jou. Hij had ons lief voordat wij Hem konden lief hebben.

Hij riep jouw naam en zei, … (vul jouw naam in) Ik ben er voor je!

Mocht je Jezus nog niet persoonlijk kennen, onthoud dan dat Hij er is en er altijd voor je zal zijn. Zijn deur staat open. Door een gebed te bidden en Jezus in je hart te vragen maak je een keuze om God er voor je te laten zijn.

Voor hen die een persoonlijke relatie met Jezus hebben de volgende vraag, voor wie ben jij er? Wij zouden kunnen zeggen dat de volgende zin, wij willen meer op Jezus lijken, behoort tot kerkjargon. Het is daarom belangrijk om even stil te staan en te waken dat het niet alleen woorden zijn, maar ook moet blijken uit onze daden.

Jezus zegt, Ik ben er voor je, gekomen naar de wereld zodat een ieder eeuwig leven kan hebben.

Wie kan jouw hulp gebruiken? Voor wie kan jij er zijn?

web design zwolle