Column

People smile at me and ask me what it is..

3 maart 2021 • Swantje


Positiviteit, overal hoor je hoe belangrijk positiviteit is. Positiviteit heeft effect op onze gezondheid, mentale gesteldheid en het heeft effect op hoe we de tegenslagen van het leven verwerken. Er zijn ontzettend veel boeken geschreven over positiviteit. Maar vindt je positiviteit in boeken? Ligt positiviteit in je karakter? Waar vindt je positiviteit? Hoe krijg je een positive houding? Ik ben voor jou op zoek gegaan. 

Ik ben de zoektocht bij mezelf begonnen. Of beter: Ligt positiviteit in je karakter? Ergens wel. Sommige mensen zijn van nature positiever ingesteld dan andere mensen. Maar ergens ook weer niet. Je kunt ook leren om positiever te zijn. En toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. 

In het lied „Bad day“ van Daniel Powter zingt hij: „You had a bad day, You sing a sad song just to turn it around“ („ Jij had een slechte dag, Je zingt een verdrietig lied om het om te draaien.“ Mensen proberen van allerlei dingen om te leren positiever te worden. Zoals Daniel Powter suggereert kan muziek wel een manier zijn om je positiever te laten voelen. Muziek raakt je, het kan je verdrietig maken of juist opvrolijken. Maar dit is van korte duur. Het is een middel om meer positiviteit te creëren, maar het kan ook de andere kant op werken. 

Gisteren ontmoette ik een vrouw op de dijk tijdens de zonsondergang. Ze was aan het huilen. We raakten kort aan de praat. Ze zei: „Soms heb je dat even, dan ben je verdrietig. Maar dan zit ik hier en kijk hoe mooi de natuur is.“ Het is tegenstrijdig, maar ik denk dat het waar is: vaak is positiviteit wel te vinden in de verdrietige momenten van het leven. Maar het verdriet overheerst niet. Door de tranen heen kun je genieten van de kleuren van de zonsondergang. Is positiviteit dan te vinden in de natuur? Moet je leren om anders te kijken? Ook dit zal niet altijd voldoende zijn. Er zullen situaties komen, waardoor de tranen de mooie natuur niet meer kunnen zien. 

Positiviteit ligt niet zo zeer in de muziek, in de natuur, in de relaties die je hebt of in jezelf. Maar het heeft te maken met hoe je dingen ziet, hoe je situaties interpreteert en hoe je gevoelens waarneemt. Maar er is nog een ander ingrediënt voor positiviteit nodig. Om het toch met een lied te zeggen: 

„ It’s because of You

People smile at me and they say

„What a lucky guy“

It’s because of You

I can raise my hand and reply

And say I’m happy because of You.“ 

Keith Green- Because of You

Het element wat je gegronde en blijvende vreugde en positiviteit geeft is het kennen van God en het kennen van Zijn beloften aan Zijn geliefde kinderen. Als dit element mist, kan positiviteit een bijsmaak krijgen van ontkenning van de werkelijkheid. Want laten we wel eerlijk zijn: Het leven zal niet altijd zonnig, kleurrijk en vol muziek zijn. Soms kan je nog zo positief naar een situatie kijken, maar zal het toch pijnlijk, verdrietig en somber blijven. God echter zal het verschil maken in deze situaties. Hij zal jou de juiste dosis positiviteit geven, zonder blind te worden voor de werkelijkheid. Hij zal je blik richten op Zijn beloftes, zodat je de moeilijke situaties ziet in Zijn eeuwig perspectief. En daar wordt ik enthousiast van, als ik denk aan die genade die Jezus voor mij en voor jou heeft. En dan kan ik niet anders als met Keith Green meezingen:

I can raise my hand and reply, and say I’m happy because of You!

Column

Leef je leven

coram Deo

27 januari 2021 • Swantje

Vandaag de dag wordt er veel over ‘privacy’ gediscussieerd. Is de Corona-app wel AVG-proof? Blijft het mogelijk om straks in de zorg te kunnen werken, zonder een vaccin te nemen? Moet je akkoord gaan met de nieuwe privacy-voorwaarden van WhatsApp? Op elke website waar je komt moet je toestemming geven dat ze je gegevens mogen verwerken.

Wij kunnen ons druk maken dat de overheid, Google en/of Facebook van alles over ons te weten komt en voor hun doeleinden zouden gebruiken. Maar als ik aan ‘privacy’ denk, dan herinner ik mij een preek van Scott Lamb die hij in de zomerconferentie 2013 preekte. Hij gebruikte de Latijnse verwoording ‘coram Deo’. Wat betekent `het leven te leven in de aanwezigheid van God, onder de autoriteit van God en in de heerlijkheid van God’ (pastor Scott Lamb). Kortom leven voor Zijn aangezicht. Als ik op deze manier naar ‘privacy’ kijk, geeft mij dat rust. Dan mag het wel zo zijn dat Google meer informatie van mij gebruikt dan ze mogen, maar dan weet ik ook dat ik ALTIJD Gods volledige aandacht en zorg heb. Het verandert ook mijn eigen gedrag. Ik besef dat God mij op elk moment van de dag ziet, waardoor ik ook bewuster ga handelen naar Gods wil. En daarom wil ik mijn leven coram Deo leven.

Mocht je nu benieuwd zijn naar de preek van pastor Scott Lamb, dan kun je hem hieronder luisteren.

Column

Met het oog op deze tijd

23 december 2020 • Swantje

‘En wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.’

Deze zin is te vinden in het boek Ester (Ester 4:14). Mordechai zei dit tegen koningin Ester, die kort aarzelde haar eigen leven te riskeren omdat het leven van alle Joden op het spel stond. De eerste minister van de koning Ahasveros, Haman, eiste dat iedereen voor hem zou buigen. Mordechai weigerde en verklaarde, dat hij als jood alleen voor God mocht buigen. Uit woede en haat beval Haman een brief op te stellen, waarin de uitroeiing van alle Joden in het koninkrijk van Ahasveros afgekondigd werd. Omdat Ester zowel Joods was als ook de koningin, vroeg Mordechai haar deze positie te gebruiken om de Joden te redden. Nadat het hele volk drie dagen gevast had, ging Ester naar de koning. Omdat zij ongevraagd naar de koning ging, had zij gedood kunnen worden. Maar zij mocht voor de koning spreken en had ook de moed om zowel als Jodin uit te komen en Haman als de vijand aan te wijzen. Haman werd ter dood veroordeeld en Mordechai nam Haman’s positie in. Een tweede brief ging uit, waarin de eerdere brief herroepen werd en de Joden zich op deze dag mochten verdedigen, mochten ze toch aangevallen worden. Pas toen Ester uitstapte en het risico nam, ontdekte ze, dat zij werkelijk geboren was voor dit ene moment. En dat zich God het lot van de Joden heeft aangenomen. Hij heeft al lang een plan gehad en de puzzelstukjes in elkaar gelegd.

Ook Jezus werd geboren ‘met het oog op deze tijd’. Hij werd geboren in een tijd waar de Joden onderdrukt werden door de Romeinse overheersing. Nog steeds stonden de Joden bekend als een volk dat niet boog voor een keizer of een andere god. Daarom waren ze toen een doorn in het oog van de Romeinen. Daarnaast waren ze ervan overtuigd, dat God een redder en koning zou schenken. Redenen genoeg voor de Romeinen om de Joden te onderdrukken en er alles aan te doen, om deze koning niet te lang in leven te laten. Toen koning Herodes van de wijzen uit het Oosten hoorde dat er een koning geboren was, werd Herodes bang om zijn positie. Daarom liet hij alle jongens in het hele gebied rondom Bethlehem doden. Maar een engel van God sprak met Josef in een droom, om met Jezus en Maria naar Egypte te vluchten tot Herodes dood. Door Jezus kregen de Joden inderdaad hun redder en koning. Maar zijn redding en koningschap zag er anders uit, dan zij zich hadden voorgesteld. Zij hadden gehoopt dat Hij de Romeinse overheersing zou beëindigen. Maar zo kwetsbaar en nederig als Jezus in de wereld kwam, zo weerloos en onderdanig stierf Hij aan het kruis. Maar ook hier heeft God van begin der tijd een plan gehad. Wat aan het kruis verslagen leek, viert op de derde dag een grandioze overwinning – het graf is leeg.   

Dit jaar heeft een onzichtbaar virus onze wereld in zijn greep. Het virus zelf kan een aanslag zijn op onze fysieke gezondheid. Door de genomen maatregelen wordt het ook een aanslag op onze sociale contacten. Sommigen moeten kampen met financiële of psychische problemen en eenzaamheid. Het zorgpersoneel is al maanden druk aan het werk om de golf aan patiënten aan te kunnen. En ondanks alle beperkingen, alle moeilijkheden en alles waarvan wij nu moeten afzien, hoor ik deze kerst Mordechai’s stem, die zegt: ‘En wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd [geboren zijt]’*. Ja, kerst ziet dit jaar anders uit. Maar ook Ester en Jezus leefden in een tijd, die niet echt optimaal te noemen was. Ook bij hun leek het alsof hun mogelijkheden beperkt waren en het kwade heerste. Maar de afloop van hun waargebeurde verhalen geeft ons hoop. Hoop, dat God de juiste puzzelstukjes op de juiste plek zal leggen. Hoop, dat Gods plan zich zal ontvouwen als wij ons laten gebruiken door God. Hoop, als wij iets riskeren voor God en de boodschap van hoop en redding verspreiden. Dan zullen we ontdekken dat ook wij werkelijk voor een tijd als deze geboren zijn.

*aanvulling van de auteur

Column

Signed by God

16 december 2020 • Swantje

Gods woord neemt vele verschillende vormen aan. Zo spreekt God; en er is licht. De hele schepping getuigt van zijn bestaan, zijn werken en zijn kracht (Romeinen 1:20). Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat (Johannes 1:3 HTB). Soms spreekt God persoonlijk tot mensen, soms stuurt Hij engelen als zijn boodschappers. Hij gebruikt dromen, schrijft waarschuwingen aan de muren of laat een ezel spreken. Zijn wetten laat God door Mozes op stenen tafels schrijven, zodat zijn volk ze niet zal vergeten. Maar ondanks de geschreven woorden in steen, vergeten mensen Gods woord en wijken zo van zijn weg af. In Jeremia 31:33 belooft God daarom ook een nieuw verbond met de mens te maken. Eén die we niet zo makkelijk kunnen vergeten. Hij wil zijn wet in onze harten schrijven. Deze belofte wordt op een heel bijzondere manier vervuld:

“Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse vader.” Johannes 1:14 HTB

Door Jezus Christus komt God zelf onder de mensen wonen. Hij wordt geboren in een kribbe, sterft aan een kruis en overwint de dood. Jezus Christus is de volmaakte handtekening van God en laat hierdoor zien dat Zijn woord levend is, het is krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12). Ook kunnen we door Jezus, God de vader uitnodigen om Zijn woord in onze harten te schrijven. Als wij hetgeen doen wat God ons op het hart legt, zullen ook wij Gods handtekening worden. Volgens Wikipedia is een handtekening immers de signatuur waarmee de plaatser, in dit geval God, aangeeft dat de inhoud juist is. Zo bevestigd God zijn woord en beloften. En zo blijft het woord van God levend, het verandert onze harten en de harten van degene om ons heen.

Column

Signed, sealed, delivered

9 december 2020 • Swantje

In onze gehaaste samenleving worden wij continu overspoeld met nieuws, appjes, tweets, foto’s en andere informatie. Wij grijpen te pas en te onpas naar onze smartphone. Toch is er, nu kerst begint te naderen, een stijging te zien van brieven en handgeschreven kaartjes, die verstuurd worden. Blijkbaar nemen wij toch de tijd en moeite om een brief te schrijven aan onze geliefden. Maar wat maakt een handgeschreven brief zo waardevol?

Wanneer wij een brief schrijven, gaan we er echt even voor zitten. Wij denken na over hetgeen we op papier willen zetten. Willen we een gebeurtenis beschrijven of onze emoties onder woorden brengen? Vaak stellen wij eerst een conceptbrief op. We schrijven niet alles op wat wij denken, maar alleen datgene wat echt ertoe doet. Het schrijven van een brief is niet alleen waardevol voor de ontvanger. Wij brengen orde aan in onze eigen gedachten. Het geeft ons rust. De ontvanger krijgt meer dan een handgeschreven brief. Hij wordt verrast, gewaardeerd door de schrijver en hij wordt deelgenoot van de gedachten van de schrijver. Een brief is iets heel persoonlijks tussen de schrijver en de ontvanger. Het dwingt de ontvanger bijna om tijd te nemen de woorden te lezen. Geschreven woorden kunnen over en over gelezen worden. Deze woorden lijken onuitwisbaar. Daarom zullen wij waardevolle brieven houden en van tijd tot tijd opnieuw lezen.

Ook God heeft ons een brief geschreven. Hierdoor heeft Hij ons deelgenoot gemaakt van Zijn prachtig plan. Over de eeuwen heen hebben mannen en vrouwen hun best gedaan om Zijn brief te vertalen in alle mogelijke talen, zodat wij mogen lezen over Zijn plan voor ons leven. Het is aan ons om hiervoor tijd vrij te maken en zijn brief te beantwoorden.

In de weken tot kerst wil ik verder ingaan op de meest waardevolle brief die je ooit bezorgd kreeg… 

web design zwolle