Blog

Vaderdag

20 juni 2021 • Lawrence
 

Wij wensen alle vaders een fijne vaderdag toe!

 

Blog

Onze hemelse vader!

18 juni 2021 • Debora Ester
 

Komende zondag vieren we vaderdag. In het kader hiervan is het heel essentieel dat we God leren kennen als onze hemelse vader. Maar wat houdt dit eigenlijk in?

Door de wonder van wedergeboorte worden wij God’s kinderen en dat betekent dat we een betrouwbare, liefdevolle, goede en rechtvaardige vader hebben waar wij altijd naartoe kunnen gaan. Dit geeft immense gerustheid en vertrouwen om de uitdagingen van het leven aan te gaan. We hebben namelijk een vader die het beste met ons voor heeft en ons graag wil helpen (Jeremia 29:11).

Voor ons als christenen geldt, of je nu een goede of slechte vader hebt gehad, dat God voor ons een vader wil zijn.

 

Blog

De troonzaal

26 mei 2021 • Swantje
 

In de vroege ochtenduren sta ik voor een zware, dubbele deur. Met mijn handen strijk ik even over de rijke versieringen van de deur. De timmerman moet deze deur met veel liefde en ambacht hebben gemaakt. Alsof hij een glimp wilde laten zien van wat er achter ligt. Ook al kom ik hier elke morgen, blijft dit toch altijd een bijzonder moment. Met twee handen duw ik de twee vleugels van de deur open om binnen te gaan. De zaal is gevuld met het licht van de ochtendzon, dat door de grote ramen binnenkomt. Als de deur achter mij dicht gaat, voelt het alsof al mijn aarzelen, mijn verleden en mijn twijfels achter de deur zijn gebleven. Ik betreed een prachtige zaal, vol met gouden versieringen, robijnrode tapijt, schilderijen en schitterende kroonluchters. Ondanks het grote verschil met waar ik vandaan kom, voelt het vertrouwd. Alsof ik thuis ben gekomen. „Ah, fijn dat je er bent!“, hoor ik een stem zeggen. Langzaam ga ik verder richting de grote troon in het midden van de zaal, waar de stem vandaan komt. Voor de troon kniel ik dankbaar neer. Mijn Koning! Hij nodigt mij uit om te vertellen wat ik op het hart heb. Hij luistert en geeft advies waar ik het nodig heb. Aan het einde geeft Hij mij zijn dienaar mee. Gedurende de dag helpt deze dienaar mij op momenten dat ik wijsheid nodig heb. Soms waarschuwt hij mij voor gevaar of laat hij mij de wil van de Koning zien. Aan het einde van de dag keer ik terug naar de troonzaal. Vermoeid, maar nog steeds dankbaar dat ik zonder te aarzelen toegang tot de troonzaal heb. 

 

Blog

De beste trooster!

21 mei 2021 • Debora Ester
 

Komend weekend is het Pinksterweekend! Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Het is heel interessant om te reflecteren over twee cruciale rollen die de Heilige Geest in het leven van een christen vervult.

*Ten eerste fungeert de Heilige Geest als onze trooster en helper. De Heilige Geest troost ons door het woord van God, hij geeft ons het vermogen om God beter te leren kennen. De Heilige Geest gaat te werk als een soort onderwijzer die ons inzicht geeft in de diepten van God’s wijsheid. Jezus heeft ons het volgende belofte gedaan: “Als ik wegga, ga Ik jullie een trooster sturen, de Geest der waarheid, die van Mij zal getuigen” (Johannes 16:7, Johannes 14:16).

*Ten tweede schenkt God’s geest ons diverse geestelijke gaven zodat we kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid en het lichaam van Christus kunnen opbouwen. De volgende geestelijke gaven zijn ons gegeven: woord van wijsheid, woord van kennis, gave van geloof, gave van genezing, gave van werking van krachten, gave van het onderscheiden van geesten, gave van profetie, gave van de tongentaal en gave van de vertolking van de tongentaal (1 Korintiers 12:8-10).

Laten we God bedanken voor het geschenk van de Heilige Geest!!

 

Blog

De vaart naar de hemel!

14 mei 2021 • Debora Ester
 

hemelvaart – Google Search

Gisteren hebben we herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. Dit gebeurde negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De Bijbel vertelt ons het volgende in Handelingen 1:9 “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Voor ons als christenen zijn er twee belangrijke beloftes gekoppeld aan de vaart naar de hemel, namelijk;

-Ten eerste vertelt het Boek van Handelingen ons het volgende: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan (Handelingen 1:11)”.

-Ten tweede vertelt Johannes 14: 26 ons het volgende; “Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb”.

Dit betekent dat Jezus zeker terug zal keren voor de christenen en dat we in de tussentijd de Heilige Geest als helper zullen ontvangen om door te gaan.

web design zwolle