Blog

De conferentie is net voorbij en we horen dat de preken ontzettend krachtig zijn geweest en dat God op een bovennatuurlijke manier heeft bewogen.

We zijn benieuwd om te weten hoe u de conferentie heeft ervaren en welke preken in het bijzonder u hebben geraakt. Natuurlijk is het ook leuk om te weten hoe u deze preken op een praktische wijze gaat toepassen.

Daarnaast kunt u ook een mooie getuigenis, wonder of doorbraak die gerelateerd is aan de conferentie met ons delen.

Dit kan door middel van onderstaand formulier!

Blog

De conferentie, achter de schermen

24 februari 2021 • Marcel

Als voorbereiding op en tijdens de conferentie moet er van alles gebeuren om er voor te zorgen dat de dingen goed verlopen tijdens de conferentie. Ik heb een aantal mensen gevraagd wat er zoal komt kijken bij het organiseren van de conferentie dit jaar. Verder vroeg ik ook wat er anders is dan bij vorige conferenties.

De techniek
Het grootste verschil met vorig jaar is dat er weinig opgebouwd hoeft te worden. In plaats daarvan moet er computertechnisch van alles geregeld worden. Voor de conferentie nodigt pastor Schuitema pastors uit om te preken. De buitenlandse pastors die preken sturen hun preek digitaal op. Voor de livestream zijn er 10 preken en 6 videorapporten die vertaald moeten worden door 10 à 12 mensen. Het vertalen van deze preken is tijdrovend. Het vertalen van één preek kost ongeveer 8 uur. Een grove schatting is dus ruim 60 uur.

De samenkomsten
Per dagdeel van de conferentie mogen er 15 pastors-echtparen in de kerk komen om de preken te volgen. Daarnaast wordt er ook geregeld dat echtparen in een zaaltje van de van der Valk samen de livestream kunnen volgen.

Escalatieplan
Voor de livestream zelf is het belangrijk dat alles het tijdens de conferentie blijft doen. Daarom wordt er voor de conferentie nagedacht over een “rampenplan”. Wat doen we bijvoorbeeld als een camera kapot gaat of de livestream uitvalt?

De lay-out
Verder gaat er tijd zitten in het maken van de slideshows met informatie die voor de preken worden laten zien. Hiervoor is een team opgesteld die ervoor zorgt dat de informatie wordt klaargezet en er verschillende visuals worden getoond van de preken, gebeurtenissen en bijvoorbeeld weetjes. Ook is er tijd gestoken in het opzetten van de conferentie pagina op de site van de deur Zwolle. Hier vind je onder andere informatie over wie wanneer preekt en de Spaanse vertaling. Ook kun je een foto sturen om een indruk te geven van hoe jullie de conferentie volgen.

Er zijn dus meer technische dingen die geregeld moeten worden dan een jaar geleden. Er hoeft minder te worden opgebouwd omdat we de diensten vanuit onze eigen kerkzaal doen. Het op- en afbouwen gaan we niet missen. Wat we wel gaan missen zijn de broodjes kebap die we kregen op vrijdagavond wanneer we helemaal klaar waren met alles afbouwen, aldus één van de geïnterviewden.

Blog
14 februari 2021 • Lawrence

De liefde is lankmoedig,

de liefde is goedertieren,

zij is niet afgunstig,

de liefde praalt niet,

zij is niet opgeblazen,

zij kwetst niemands gevoel,

zij zoekt zichzelf niet,

zij wordt niet verbitterd,

zij rekent het kwade niet toe.

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

De liefde vergaat nimmermeer;

maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;

tongen, zij zullen verstommen;

kennis, zij zal afgedaan hebben.
1 Korintiërs 13:
4-8

De tekst beschrijft Gods liefde.

God wil graag dat wij niet haastig zijn, maar elkaar juist de ruimte geven.

Wie in liefde handelt geeft het kwade geen voet, maar bedekt het volledig.

8Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. 
1 Petrus 4:8


Dit is mogelijk. Wie op alle gebieden in zijn/haar leven blijft geloven, hopen en liefheeft, dan kan God door ons heen werken. Hierdoor vindt je kracht om niet te leven in ergernis over het kwade, maar het te verdragen.

7Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
1 Korintiërs13:7

Laat de liefde van God heersen in je hart…


13Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Blog
12 februari 2021 • Debora Ester

God’s liefde is het mooiste dat er bestaat. God openbaart zich in de Bijbel als de God van liefde  (1 Johannes 4: 1-12). Dit betekent dat ware liefde zijn oorsprong heeft in God’s wezen en dit is een belangrijk eigenschap van onze God.

In John 3: 16  vertelt ons over God’s opofferende liefde voor de mensheid. Zijn liefde resulteerde in actie, namelijk: dat Hij naar de wereld kwam in de vorm van een mens om voor onze zonde te sterven aan het kruis. Hierbij liet God zien dat Hij ons enorm heeft liefgehad. God wil ieders hart diep vullen met Zijn liefde!

Het is verfrissend om regelmatig na te denken over de onveranderlijke elementen van God’s liefde. God’s liefde is:

Laten we God’s voorbeeld van liefde aannemen en elkaar ook lief hebben! (1 Johannes 4:7)

Blog

Liefde is… Alomvattend

11 februari 2021 • Shurley

Zoals jullie gemerkt hebben staat deze week in het thema van liefde. En dat woord liefde liet mij nadenken, wat houdt de liefde nu eigenlijk in? Wat betekent liefde eigenlijk? Wat zegt de bijbel? Wat zegt het woordenboek over liefde en wat zeggen jullie eigenlijk over liefde?

Ik heb de afgelopen dagen een aantal verschillende mensen de volgende vraag gesteld. Hoe zou jij de volgende zin afmaken?

Liefde is…

(Stuur jou reactie)

Het mooie van dit kleine onderzoekje is dat er zoveel verschillende soorten antwoorden komen op deze vraag. In de praktijk is liefde voor iedereen anders. Het is eigenlijk net een taal. Terwijl liefde voor de een zijn kostbare tijd geven is, kan liefde voor een ander begrip zijn. Of iemand vertrouwen, of juist de ander op de eerste plek zetten.

Veel antwoorden laten daardoor ook zien dat liefde alomvattend is. Zoals iemand mooi zei, liefde is niet ik maar wij. Je uit/toont vaak liefde naar een ander. Waar liefde soms onbegrijpelijk is, moedigt zij jou ook aan. Liefde is geduldig. Het is geven en nemen, het is elkaar leren begrijpen. Het is elkaar tijd geven om fouten te maken en te groeien. Het is een arm om iemand heen slaan of een schouder geven om op te leunen. Liefde is God’s enige geboren zoon. Liefde is in de grote en kleine dingen, niet alleen dat mooie boeket rozen maar ook in een kop koffie na een ruzie met je partner. Maar ook is liefde dansen aan zee of het delen van je sinaasappel!

Liefde is een taal. Wist je dat je er ook verschillende liefdestalen zijn ? Het kan heel belangrijk zijn om elkaars liefdestaal te weten. Want waar de een zeeën van tijd heeft, heeft de ander dat niet. En waar bij de een geld geen issue is, is dat misschien voor een ander wel. Liefde zorgt ervoor dat je graag iets wilt doen voor een ander. Ken jij de liefdestaal van jezelf en van de mensen om je heen? Het kan je misschien helpen om een ander en jezelf beter te begrijpen in wat jij ziet in het woord liefde. Door op deze link te klikken kan je erachter komen.

Zoals we in dit kleine artikel al lezen is liefde niet te omschrijven in enkele woorden. Het woord liefde heeft zoveel inhoud. Dat is nu juist het mooiste om te beseffen. God is liefde, Zijn liefde is onvoorwaardelijk voor jou en mij.

web design zwolle