Blog

De troonzaal

26 mei 2021 • Swantje
 

In de vroege ochtenduren sta ik voor een zware, dubbele deur. Met mijn handen strijk ik even over de rijke versieringen van de deur. De timmerman moet deze deur met veel liefde en ambacht hebben gemaakt. Alsof hij een glimp wilde laten zien van wat er achter ligt. Ook al kom ik hier elke morgen, blijft dit toch altijd een bijzonder moment. Met twee handen duw ik de twee vleugels van de deur open om binnen te gaan. De zaal is gevuld met het licht van de ochtendzon, dat door de grote ramen binnenkomt. Als de deur achter mij dicht gaat, voelt het alsof al mijn aarzelen, mijn verleden en mijn twijfels achter de deur zijn gebleven. Ik betreed een prachtige zaal, vol met gouden versieringen, robijnrode tapijt, schilderijen en schitterende kroonluchters. Ondanks het grote verschil met waar ik vandaan kom, voelt het vertrouwd. Alsof ik thuis ben gekomen. „Ah, fijn dat je er bent!“, hoor ik een stem zeggen. Langzaam ga ik verder richting de grote troon in het midden van de zaal, waar de stem vandaan komt. Voor de troon kniel ik dankbaar neer. Mijn Koning! Hij nodigt mij uit om te vertellen wat ik op het hart heb. Hij luistert en geeft advies waar ik het nodig heb. Aan het einde geeft Hij mij zijn dienaar mee. Gedurende de dag helpt deze dienaar mij op momenten dat ik wijsheid nodig heb. Soms waarschuwt hij mij voor gevaar of laat hij mij de wil van de Koning zien. Aan het einde van de dag keer ik terug naar de troonzaal. Vermoeid, maar nog steeds dankbaar dat ik zonder te aarzelen toegang tot de troonzaal heb. 

Column

De hulp app van De Deur

19 mei 2021 • Swantje

Heb je hulp nodig bijv. bij het schoonmaken, klussen of verhuizen? Of wil je je hulp aanbieden voor bepaalde klusjes? Voor deze vragen is er op WhatsApp een groep aangemaakt. Hieronder vindt je de link van de groep:

https://chat.whatsapp.com/DHzsHIl7CUP4qQ47L7gcbM

Column

Hoe zal het verder gaan?

12 mei 2021 • Swantje

Het is moeilijk om al de wonderlijke dingen te bevatten, die de afgelopen vijf weken na Pesach allemaal gebeurd zijn. Als ik aan de dag van Jezus’ kruisiging denk en hoeveel pijn ik hem heb gedaan toen ik hem drie keer heb verloochend, dan kan ik niet anders dan met mijn hoofd schudden om mijn onwetendheid. Drie jaar vol wonderen en een openbaring waren niet genoeg geweest om te beseffen wie Jezus nou werkelijk was. Aan de andere kant, wie van ons mensen had ooit kunnen beseffen, dat God zo ontzettend van zijn volk houdt, dat Hij zelfs zijn Zoon stuurt in ruil voor onze zonde? En ondanks mijn fouten en mijn ongeloof op de dag waar Jezus het het zwaarst had, gaf Hij mij een nieuwe kans. Daar aan het meer van Tiberias vroeg Hij mij drie keer of ik Hem lief heb. „Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb.“ Elke keer vroeg Hij mij voor Zijn volk te zorgen. Ik was op dat moment zo met mijn eigen verdriet bezig, omdat Jezus mij wel drie keer vroeg of ik hem lief had, dat ik niet echt stilstond bij zijn opdracht. Nu vraag ik mij af waarom Hij dit niet zelf kan doen. Hij kan dit toch veel beter dan ik. Als Hij spreekt hangen de mensen aan zijn lippen. Ik ben alleen maar een eenvoudige visser. Ik moet er niet aan denken, dat Hij weer zou gaan. Maar Hij heeft het er wel altijd over. Hij moet naar de Vader gaan, zegt Hij, en dat wij in Jeruzalem moeten blijven tot we zijn Helper hebben ontvangen. Alweer zoiets onbegrijpelijks. Eén ding weet ik nu wel, Hij zal wel gelijk hebben. Ik ben benieuwd hoelang Hij hier nog zal blijven en hoe het dan verder zal gaan… 

 

Blog

Bevrijding

5 mei 2021 • Swantje
 

We vieren bevrijdingsdag. Het is een bijzondere dag, ook voor mij. Vandaag werd de 5-mei lezing door de Duitse bondskanselier Angela Merkel gehouden. Ze begon haar lezing met de herinnering aan de vele mensen, die tijdens de tweede wereldoorlog in Nederland zijn omgekomen. „We moeten stil blijven staan bij dat onmenselijke leed. De gepleegde misdaden zullen niet verjaren en blijven voor eeuwig de verantwoordelijkheid van Duitsland. We vergeten niet dat we het verleden niet ongedaan kunnen maken. Wij kunnen en moeten er de juiste lessen uit trekken.”, zei Merkel*. 

Dit citaat herinnerde mij aan mijn vader. Mijn vader, Hinrich Schade, werd geboren in 1939 en kwam uit een artsengezin uit Frankfurt aan de Main. Omdat de grote stad te gevaarlijk was moesten vrouw en kinderen evacueren, terwijl mijn opa opgeroepen werd zich bij de krijgsmacht te voegen. Ondanks dat mijn vader zelf niet veel van de oorlog meegemaakt heeft, vond hij het altijd belangrijk actief met dit deel van het verleden bezig te zijn. Dat bracht hij ook over op mij. Samen met hem heb ik meerdere concentratiekampen bezocht en waren voor ons vooral de persoonlijke verhalen van mensen van bijzondere waarde. Vaak heb ik geworsteld met de schuld en schaamte van de daden van mijn voorouders en mijn volk. 

Zelfs na mijn bekering, waardoor ik van mijn eigen schuld bevrijd ben, werd ik geconfronteerd met deze specifieke schuld. Het duurde even voordat dit veranderde. Daarom is deze dag voor mij bijzonder, om mij te herinneren dat wij bevrijd zijn. Nederland is bevrijd van de Duitse overheersing, maar ook Duitsland is bevrijd van de wrede macht. Vrijheid is daar waar wij niet meer met de vinger wijzen naar „hun“, maar samen komen, onze herinneringen uitwisselen, en samen onze vrijheid vieren.

* Angela Merkel, 5 mei lezing 2021, NPO 1

Blog

Wachten op de terugkomst

28 april 2021 • Swantje

Koningsdag is voorbij. Nederland is weer aan het werk. De alledaagse bezigheden worden weer opgepakt. De koning is weer teruggekeerd naar zijn paleis. Het volk gaat weer zijn eigen gang, net als koning Willem Alexander. Onze koning der koningen -Jezus Christus- is al lang teruggekeerd naar zijn hemels paleis. Maar om te voorkomen, dat wij aan zijn terugkomst twijfelen en Hij ons als wezen zou achterlaten, heeft Hij ons prachtige beloften gegeven in Zijn woord.  

In Jesaja 62: 3-4 (HTB) zegt God over zijn volk en Jerusalem: „Hij zal u in zijn hand omhooghouden, een prachtige kroon voor de koning der koningen. U zult nooit meer ‘het door God verlaten land’ of ‘het land dat God vergat’ worden genoemd. Uw nieuwe naam zal zijn: ‘het land waar God van houdt’ en ‘de bruid,’ want de Here beleeft vreugde aan u en zal u beschouwen als zijn eigendom.“ Dat een koning zijn volk als prachtige kroon of zelfs als een bruid beschrijft, waarvan Hij houd en vreugde aan beleeft, is niet vanzelfsprekend. Daarnaast heeft Hij ons ook Zijn Geest gegeven, zodat wij op elk moment in ons leven een helper, een trooster en een raadsman hebben. 

Ondanks dat God met ons is door de Heilige Geest, is het ook goed om af en toe stil te staan dat Jezus op een dag weer terugkomt. Hij komt om ons mee te nemen naar zijn paleis. Jezus zegt: „In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn.“ (Johannes 14:2-3, HTB)

Nog wachten wij erop, dat Jezus het huis van God klaar heeft voor ons om erin te trekken. Wat een mooi gedachten is dat toch! De koning zelf maakt ruimte voor een ieder van ons, zodat wij uiteindelijk samen met Hem de eeuwigheid in Zijn paleis door mogen brengen. Ben jij er ook klaar voor?

web design zwolle