Gedicht

Bruikbaar voorwep

20 juli 2020 • Shurley
Heer bereid mij tot een bruikbaar voorwerp,
U heeft ons geschapen een ieder naar een prachtig ontwerp

Puur en heilig willen wij voor u leven
In aanbidding en uit dankbaarheid ons leven aan u geven

U heeft ons gered doordat u uw leven gaf voor ieder mens,
Uw liefde is zo groot voor ons, zij kent geen grens

U kent al onze zwakheden maar versterkt ons met uw kracht,
U draagt ons en stelt ons gerust terwijl u naar ons glimlacht

Al zouden onze vijanden talrijk zijn en zeggen 'waar is uw God?'
U leidt onze wegen en kent ons lot 

U mijn Heer bent een schild voor mij,
U laat mij nooit alleen u bent altijd dichtbij

Laat uw hart sterk zijn door altijd op de Here te wachten,
Want zelfs de boze machten zullen wij met God kunnen ontkrachten !

Psalmen 3 & 27 
 
Blog

Druk – Drukker – Drukst

17 juni 2020 • Shurley

Ik heb het zo druk, dat zelfs de druk die mij onder druk zet het te druk heeft met onder de indruk zijn van hoe druk ik het heb

Een hele mond vol ‘drukheid’ al zeg ik het zelf. Nu het normale leven weer op gang komt en mensen langzaamaan weer terug gaan naar de oude gewoontes en routines kan er veel werkdruk ontstaan. Er is nog een hele stapel documenten die moet worden doorgelezen en afgehandeld. Alle operaties die zijn uitgesteld moeten opnieuw worden ingepland. Bruiloften, verjaardagen en andere feesten worden uitgesteld naar de komende maanden, oftewel extra voorbereidingen die gedaan moeten worden.

Niet geheel onbelangrijk voor alle studenten, alle tentamens, verslagen en opdrachten die zijn opgeschoven. Het zorgt voor veel bloed, zweet en tranen de komende weken om alle tentamens te halen zodat het schooljaar succesvol wordt afgesloten. Natuurlijk worden de docenten anderzijds, creatief om hun leerlingen het broodnodige bij te brengen zodat hun kennis op niveau blijft. Kortom, het achterstallige ‘werk’ moet worden ingehaald.

Maar al deze extra druk, wat voor gevolgen heeft deze druk eigenlijk? Het kan leiden tot vermoeidheid, stress en zorgen. Hoe moet ik dit allemaal voor elkaar krijgen, het huishouden, extra werkzaamheden en ook nog lachen en zwaaien ?! Phoe, gaat alles wel lukken in z’n korte periode ? Vroeg op en laat naar bed, nog meer kopjes koffie en cola per dag??

Geen zorgen voor elk probleem is een soort chocolade ! Alle gekkigheid op een stokje, JA het kan inderdaad drukker zijn en voor extra ‘drukheid’ zorgen maar, wij moeten niet vergeten onze ogen gericht op God te houden. Ook in de drukke periodes. Wij zullen onze kracht moeten putten uit God. En ja zorgen maken ? daar worden wij helaas geen centimeter langer van !

De Here geeft mij kracht, Hij is het schild waarachter ik schuil. Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied. Psalm 28:7 (HTB)

Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen ? Matheus 6:27 (NBG)

Blog

It’s always the small pieces, that make the big picture

23 mei 2020 • Shurley

Romeinen 8:39

39 Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. (HTB)

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. (SV)

Het is natuurlijk belangrijk dat wij dit kunnen vertalen naar het ‘’heden’.  Hoe groot onze strijd ook kan zijn of hoe diep we gezonken zijn; NIETS  kan ons scheiden van Gods liefde. Wat er ook op ons pad komt, van verleidingen tot toekomstige plannen NIETS  zal ons kunnen scheiden van Gods liefde.

Het leven kan soms net een ‘quarantaine’ puzzel lijken, een puzzel van 1000 stukjes waarvan het soms dagen kan duren voordat de puzzel gemaakt is. Het is goed om de tijd te nemen en de puzzel van het leven te maken. Elk gelegd stukje betekend een nieuwe stap vooruit !

Is het niet geweldig om te weten dat Gods liefde zo groot is voor jou en mij dat NIETS ons van Zijn liefde kan scheiden !

Blog Muziek

Haven’t seen it yet – YJP en Voices of Freedom

22 mei 2020 • Shurley

Het Young Jesus People koor en Voices of Freedom koor hebben samen het lied “Haven’t seen it yet” gecoverd en in een thuis-isolatie jasje gestopt.

Blog

Hallo met de service desk van …

13 mei 2020 • Shurley

Hallo met de service desk van …

Een zin die ik afgelopen weken regelmatig gehoord heb. Voorheen was het nummer van de ICT-desk impopulair maar ondertussen kan ik het nummer van hen dromen. Bij wie is dit fenomeen onbekend? Een kapotte laptop, de VPN-verbinding die niet verbindt, dat veelgebruikte toetsenbord knopje dat niet meer reageert…

Mevrouw, u kunt dit proberen, kunt u daarop klikken? Waar het eigenlijk op neer kwam was, Ik moest het opnieuw en opnieuw en opnieuw proberen … totdat… Ja het lukte. EUREKA!!

Herken jij ook situaties die herhaaldelijk zijn. Misschien zijn het wel doelen die jij constant probeert te behalen. Het behalen van dat ene tentamen of een cursus wat continu terugkomt. Het streven naar jouw ideale gewicht. Het krijgen van promotie op je werk zodat je meer ademruimte hebt om te leven. De tuin die een renovatie nodig heeft. Het verbeteren van bepaalde werkzaamheden. Allemaal mooie en reële doelen die niet altijd in één poging lukken.

Zogenoemde ‘satisfiers’ zijn belangrijk in het leven. Het vermogen om resultaten te boeken, het behalen van successen voor je persoonlijke ontwikkeling, kennis te bezitten en in te zetten. Deze positieve resultaten verhogen je blijdschap en doorzettingsvermogen.

Op zulke momenten kunnen onze dichtstbijzijnde familieleden en vrienden een enorme bemoediging voor ons zijn. Of zoals in het voorbeeld een collega die meer verstand heeft over het desbetreffende onderwerp. De juiste woorden en wijsheden motiveren ons om nog een poging te wagen voor dat specifieke doel.

Kan jij die motivator zijn voor jouw familielid of vriend(in)? Ken jij iemand die bezig is met het behalen van zijn of haar doel? Waarvan je weet dat hij/zij al meerdere pogingen gedaan heeft om dit doel te behalen? Dan hoop ik dat ik je met deze blog kan inspireren om hem of haar te bemoedigen. Zodat ook zij het opnieuw proberen een heel hard ‘EUREKA’ kunnen roepen.

Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen. Spreuken 25:11 (NBG)