Gedicht

Een Traan

23 november 2020 • Shurley
Een traan zo puur en echt
die je ziet wanneer je even niet meer vecht
Dat stille moment
even alleen
jezelf zijn kan zoals je bent
en de woorden spreek die ik meen
 
Even overmand door die tranen
even alleen in plaats van samen
Dat stille moment dat jij en ik niet overblijven
geen woorden om dat te kunnen omschrijven
 
Lucht je hart! God hoort elke traan
Hij ziet je strijden en zegt ‘Roep uit naar mijn Naam’
Gebroken zoals ik ben?! Niets om te geven?
met verdriet in plaats van blijdschap in mijn leven?
 
U zegt mij te zien en te horen elk moment
U zegt dat u elke haar geteld heeft, mij van binnen en van buiten kent
U zegt dat u mij nooit alleen zal laten
Ik niet leeg zal zijn maar gevuld met uw liefde en blijdschap, als overvloedige vaten,
 
Ik roep naar u uit Heer, hoor mijn gebed
Ik geef niet op ik strijd, bid, huil en vecht.

Gedicht

Bruikbaar voorwep

20 juli 2020 • Shurley
Heer bereid mij tot een bruikbaar voorwerp,
U heeft ons geschapen een ieder naar een prachtig ontwerp

Puur en heilig willen wij voor u leven
In aanbidding en uit dankbaarheid ons leven aan u geven

U heeft ons gered doordat u uw leven gaf voor ieder mens,
Uw liefde is zo groot voor ons, zij kent geen grens

U kent al onze zwakheden maar versterkt ons met uw kracht,
U draagt ons en stelt ons gerust terwijl u naar ons glimlacht

Al zouden onze vijanden talrijk zijn en zeggen 'waar is uw God?'
U leidt onze wegen en kent ons lot 

U mijn Heer bent een schild voor mij,
U laat mij nooit alleen u bent altijd dichtbij

Laat uw hart sterk zijn door altijd op de Here te wachten,
Want zelfs de boze machten zullen wij met God kunnen ontkrachten !

Psalmen 3 & 27 
 
Blog

Druk – Drukker – Drukst

17 juni 2020 • Shurley

Ik heb het zo druk, dat zelfs de druk die mij onder druk zet het te druk heeft met onder de indruk zijn van hoe druk ik het heb

Een hele mond vol ‘drukheid’ al zeg ik het zelf. Nu het normale leven weer op gang komt en mensen langzaamaan weer terug gaan naar de oude gewoontes en routines kan er veel werkdruk ontstaan. Er is nog een hele stapel documenten die moet worden doorgelezen en afgehandeld. Alle operaties die zijn uitgesteld moeten opnieuw worden ingepland. Bruiloften, verjaardagen en andere feesten worden uitgesteld naar de komende maanden, oftewel extra voorbereidingen die gedaan moeten worden.

Niet geheel onbelangrijk voor alle studenten, alle tentamens, verslagen en opdrachten die zijn opgeschoven. Het zorgt voor veel bloed, zweet en tranen de komende weken om alle tentamens te halen zodat het schooljaar succesvol wordt afgesloten. Natuurlijk worden de docenten anderzijds, creatief om hun leerlingen het broodnodige bij te brengen zodat hun kennis op niveau blijft. Kortom, het achterstallige ‘werk’ moet worden ingehaald.

Maar al deze extra druk, wat voor gevolgen heeft deze druk eigenlijk? Het kan leiden tot vermoeidheid, stress en zorgen. Hoe moet ik dit allemaal voor elkaar krijgen, het huishouden, extra werkzaamheden en ook nog lachen en zwaaien ?! Phoe, gaat alles wel lukken in z’n korte periode ? Vroeg op en laat naar bed, nog meer kopjes koffie en cola per dag??

Geen zorgen voor elk probleem is een soort chocolade ! Alle gekkigheid op een stokje, JA het kan inderdaad drukker zijn en voor extra ‘drukheid’ zorgen maar, wij moeten niet vergeten onze ogen gericht op God te houden. Ook in de drukke periodes. Wij zullen onze kracht moeten putten uit God. En ja zorgen maken ? daar worden wij helaas geen centimeter langer van !

De Here geeft mij kracht, Hij is het schild waarachter ik schuil. Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied. Psalm 28:7 (HTB)

Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen ? Matheus 6:27 (NBG)

Blog

It’s always the small pieces, that make the big picture

23 mei 2020 • Shurley

Romeinen 8:39

39 Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. (HTB)

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. (SV)

Het is natuurlijk belangrijk dat wij dit kunnen vertalen naar het ‘’heden’.  Hoe groot onze strijd ook kan zijn of hoe diep we gezonken zijn; NIETS  kan ons scheiden van Gods liefde. Wat er ook op ons pad komt, van verleidingen tot toekomstige plannen NIETS  zal ons kunnen scheiden van Gods liefde.

Het leven kan soms net een ‘quarantaine’ puzzel lijken, een puzzel van 1000 stukjes waarvan het soms dagen kan duren voordat de puzzel gemaakt is. Het is goed om de tijd te nemen en de puzzel van het leven te maken. Elk gelegd stukje betekend een nieuwe stap vooruit !

Is het niet geweldig om te weten dat Gods liefde zo groot is voor jou en mij dat NIETS ons van Zijn liefde kan scheiden !

Blog Muziek

Haven’t seen it yet – YJP en Voices of Freedom

22 mei 2020 • Shurley

Het Young Jesus People koor en Voices of Freedom koor hebben samen het lied “Haven’t seen it yet” gecoverd en in een thuis-isolatie jasje gestopt.