Blog

Onze hemelse vader!

18 juni 2021 • Debora Ester
 

Komende zondag vieren we vaderdag. In het kader hiervan is het heel essentieel dat we God leren kennen als onze hemelse vader. Maar wat houdt dit eigenlijk in?

Door de wonder van wedergeboorte worden wij God’s kinderen en dat betekent dat we een betrouwbare, liefdevolle, goede en rechtvaardige vader hebben waar wij altijd naartoe kunnen gaan. Dit geeft immense gerustheid en vertrouwen om de uitdagingen van het leven aan te gaan. We hebben namelijk een vader die het beste met ons voor heeft en ons graag wil helpen (Jeremia 29:11).

Voor ons als christenen geldt, of je nu een goede of slechte vader hebt gehad, dat God voor ons een vader wil zijn.

 

Blog

De beste trooster!

21 mei 2021 • Debora Ester
 

Komend weekend is het Pinksterweekend! Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Het is heel interessant om te reflecteren over twee cruciale rollen die de Heilige Geest in het leven van een christen vervult.

*Ten eerste fungeert de Heilige Geest als onze trooster en helper. De Heilige Geest troost ons door het woord van God, hij geeft ons het vermogen om God beter te leren kennen. De Heilige Geest gaat te werk als een soort onderwijzer die ons inzicht geeft in de diepten van God’s wijsheid. Jezus heeft ons het volgende belofte gedaan: “Als ik wegga, ga Ik jullie een trooster sturen, de Geest der waarheid, die van Mij zal getuigen” (Johannes 16:7, Johannes 14:16).

*Ten tweede schenkt God’s geest ons diverse geestelijke gaven zodat we kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid en het lichaam van Christus kunnen opbouwen. De volgende geestelijke gaven zijn ons gegeven: woord van wijsheid, woord van kennis, gave van geloof, gave van genezing, gave van werking van krachten, gave van het onderscheiden van geesten, gave van profetie, gave van de tongentaal en gave van de vertolking van de tongentaal (1 Korintiers 12:8-10).

Laten we God bedanken voor het geschenk van de Heilige Geest!!

 

Blog

De vaart naar de hemel!

14 mei 2021 • Debora Ester
 

hemelvaart – Google Search

Gisteren hebben we herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel. Dit gebeurde negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De Bijbel vertelt ons het volgende in Handelingen 1:9 “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Voor ons als christenen zijn er twee belangrijke beloftes gekoppeld aan de vaart naar de hemel, namelijk;

-Ten eerste vertelt het Boek van Handelingen ons het volgende: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan (Handelingen 1:11)”.

-Ten tweede vertelt Johannes 14: 26 ons het volgende; “Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb”.

Dit betekent dat Jezus zeker terug zal keren voor de christenen en dat we in de tussentijd de Heilige Geest als helper zullen ontvangen om door te gaan.

 

Blog

De Ware Bevrijding

7 mei 2021 • Debora Ester
 

Het woord bevrijding geeft aan dat iemand bevrijd is van een bezetting, probleem of last. Door het geloof in Jezus Christus is bevrijding ons deel geworden.

De Bijbel vertelt ons het volgende in Romeinen 6:17 “U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent”.


Praktisch gezien betekent bevrijding dat we verlost zijn:

– van duisternis naar licht;

– van haat naar liefde; 

– van zondig leven naar rein leven;

– van gebondenheid naar vrijheid door het bloed van Jezus.

Neem deze dagen na bevrijdingsdag even tijd om anderen te vertellen dat God hen kan en wil bevrijden!

 

Blog

Wij zijn koningskinderen!

23 april 2021 • Debora Ester
 

Over mensen die God’s zoon hebben aangenomen wordt er in de Bijbel gezegd dat ze koningskinderen zijn (Psalmen 45:14). Dit is een eretitel, maar wat betekent dit precies? 


Dit houdt in dat we niet meer verwijderd zijn van God door zonde, maar nu vrije toegang hebben tot God. We kunnen bidden tot God en weten dat Hij onze gebeden hoort en verhoort. Bovendien schenkt God ons allerlei geestelijke zegeningen (Efeziers 1:3).


Beseffen dat je een koningskind bent is heel geruststellend, je kunt ervaren dat God werkelijk van je houdt. Er zit echter ook iets aan vast namelijk: je ‘koninklijk’ gedragen door het voorbeeld van Jezus te reflecteren door je levenswandel heen.

web design zwolle