Blog

Je leven opruimen!

15 januari 2021 • Debora Ester

Een opgeruimd leven, we willen het allemaal wel. Uit onderzoek is gebleken dat een opgeruimd leven zorgt voor onwijs veel rust, harmonie, overzicht en balans (Aleid, 2016).

Een populaire methode die hierbij kan helpen is de ‘Kon Mari’ methode van de opruimgoeroe van dit moment: Marie Kondo.

Marie Kondo stelt dat een opgeruimd en minimalistisch huishouden bijdraagt aan een gelukkig en voldaan leven (Caplan, 2020). Marie Kondo geeft vier tips die helpen bij het opruimen, namelijk:

  1. Ruim op per categorie;
  2. Haal alles uit je kast/werkvoorraad;
  3. Vraag je zelf, “maakt dit item mij nog blij”?
  4. Wees streng voor jezelf en neem afscheid van de dingen die je niet nodig hebt (sommige spullen kan je zelf verkopen en wat geld mee verdienen, dit is ook nog milieuvriendelijk).

Naast het huishouden kan deze methode toegepast worden op allerlei vlakken, denk eens aan: je bureau, je denkwereld en de taken die je moet uitvoeren. Door op diverse vlakken te gaan opruimen zal je meer overzicht krijgen en ook effectiever gaan functioneren (Diane, 2018).  

Op welke vlakken heb je kunnen zien dat een opruimbeurt heeft geholpen?

Laat het ons weten!

Blog

GEBEDSVERLANGEN INDIENEN

25 december 2020 • Debora Ester

Het is goed om voor elkaar te bidden. We bidden voor elkaar om elkaar te steunen.

“Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal open gedaan worden”. Mattheus 7:7. U kunt hieronder uw gebedsverlangens indienen.

Blog

God’s werk gaat door in Rotterdam-West!

Pastor Molina vertelt hoe het gaat met het pionierswerk in Rotterdam-West. Sinds de lockdown zijn wij in Rotterdam West terug gegaan naar de huiskamer. Na enkele moeilijkheden met het gebouw zijn wij nu op zoek naar een nieuw gebouw. Ondanks dit zien wij God bewegen in de kerk. Via de online diensten op Zoom zien wij familieleden, collega’s en kennissen die regelmatig naar de dienst kijken. Elke zondag nodigen wij een groep kerkmensen uit om de diensten fysiek mee te maken.

In de corona periode heeft God mensen toegevoegd aan de kerk. Zo is een jongeman na een uitnodiging bij ons in de keuken tot bekering gekomen. Nu vier maanden later gaat hij mee op straat en wilt hij zich laten dopen. Ook een tiener meisje die voor de coronamaatregelingen al bij ons in de kerk zat, heeft in deze coronatijd besloten zich te laten dopen. Een terugvaller belde me op en zei dat ze overtuigd was dat ze God weer moest gaan dienen. Ze kwam terug naar de kerk en is altijd aanwezig, gaat de straten op en geeft haar tiende. Ondanks de mondkapjes zijn wij als kerk toch de straat op gegaan om mensen te bereiken voor Gods koninkrijk. Mensen blijven staan en we hebben veel bekeerlingen op straat. De mensen die wij aanspreken zijn overtuigd van zonde en gewillig om God te accepteren. Het is nog wel een drempel om ook naar de dienst te komen, maar ook daar geloven wij God voor.

Daarnaast werkt God ook in ons gezin. Lillians’ collega vroeg om haar tiener dochter te helpen. Sindsdien is er regelmatig contact en komt zij naar de diensten. De kinderen zijn betrokken in de kerk en nemen goede beslissingen voor God. Ze getuigen op school en werk het is mooi om te zien dat zij ook naar de kerk komen. Verder oefenen zij regelmatige met de band OTG en staan klaar om te muziek te maken ‘Just in case’. Elke zaterdag genieten zij mee van de One80 van Zwolle.

Wij zijn nu druk bezig met het voorbereiden voor een online kerstnachtdienst.

Een ding wat echt is gebleken in deze tijd: God is nog steeds en altijd in controle.

Wij gaan door met impact maken in Rotterdam-West! Bedankt voor jullie gebeden! Bid voor ons en wij bidden ook voor jullie.

Opwekkingsdienst met pastor Smits.
Blog

Voorwaarts leven en achteraf begrijpen!

11 december 2020 • Debora Ester

Pastor Klaas Hogenhout vertelt hoe het gaat met het pionierwerk in Almelo in deze coronatijd.

Voorwaarts leven en achteraf begrijpen!

Ruim 5 maanden geleden, na de eerste corona golf konden wij van start met de eerste diensten.

Eindelijk konden we knallen en waren wij ontzettend nieuwsgierig naar hetgeen God ging doen in deze stad. Al snel kwamen wij erachter dat drugs een groot probleem is onder de jongeren. Een hoge werkloosheid en daardoor is een gebrek aan toekomstperspectief nijpend voor alle leeftijdscategorieën binnen deze stad.

Door wekelijks de gesprekken aan te gaan op straat met deze mensen begrijp je de oorzaak en de gevolgen van dit gebrek aan perspectief.

Wij geloven dat God de sleutel is voor veel problemen en dat God de kerk wilt gebruiken om deze boodschap over te dragen. Naast de reguliere evangelisatie hadden we als doel om met concerten en opwekkingsdiensten deze boodschap laagdrempelig over te brengen. Dit resulteerde in wekelijkse bezoekers op de diensten, bekeerlingen en opwekking.

Helaas was daar de tweede corona golf, een fikse tegenvaller waar je geen invloed op hebt. De activiteiten en plannen voor de laatste maanden van 2020 vielen in het water. Uiteraard waren we blij dat de diensten door konden gaan, maar logischerwijs zagen we dat nieuwe bezoekers uitbleven.

Het Bijbelverhaal van David en Goliath was voor ons ineens het lichtje dat ging branden. Goliath kwam 40 dagen lang in de ochtend en avond schreeuwend de Israëlieten intimideren. De eerste reactie van Koning Saul was vluchten, maar David wist dat hij met God deze reus zou verslaan. Door het aannemen van deze houding, realiseerden we ons dat wat God al had gedaan en wat Hij op dat moment wekelijks doet in Almelo ondanks de reus die intimideert.

Vanaf de eerste dienst in Juni hebben we een enthousiaste groep met jonge mensen die stabiel God willen dienen. Allemaal zijn ze hongerig naar hetgeen God wilt gaan doen in hun leven en stad. We hebben in korte tijd gezien dat God de zieken geneest, voorziet in noden en open deuren blijft geven.

De les die we in korte tijd hebben geleerd is, het leven moet je vooruit leven en achteraf begrijpen. De reus in jouw leven kan worden gezien als obstakel welke intimideert, je natuur wilt misschien vluchten, maar neem de houding aan van David en vecht met God!

Bedankt voor je aandacht en we hopen elkaar snel te zien!

Groet’n uut Almelo

Blog

Pionieren in coronatijd?

4 december 2020 • Debora Ester

Pastor Daan de Sain vertelt hoe het gaat met het pionierwerk in Hardewijk.

Hallo, wij zijn Daan en Kirsty en wij hebben afgelopen maart het voorrecht gekregen om het pionierwerk van pastor Justin en Jennifer Entong in Harderwijk over te nemen. Wij zijn heel enthousiast over onze stad: Harderwijk is een jonge, snelgroeiende stad met veel verschillende culturen.

Ondanks alle beperkingen waar we dit jaar mee te maken hebben gehad, heeft God op wonderlijke manieren bewogen in ons persoonlijk leven. Allereerst heeft God voorzien in een woning. Vanaf maart begon onze zoektocht naar een woning in Harderwijk en we kwamen er al snel achter dat het een populaire woonplaats is. Toch voorzag God precies op tijd; op het moment dat wij weer in onze kerkzaal mochten na online diensten, kregen wij een prachtige woning vlakbij het centrum.

Verder hebben wij in de maand november ons dochtertje Amé Loa mogen verwelkomen. Ondanks dat ze een paar weken te vroeg geboren is, gaat alles goed met haar.

Iedere zondag houden wij kerkdiensten in wijkcentrum de Roef en op woensdagen komen mensen bij ons thuis voor de Bijbelstudie. Daarnaast zijn we druk met evangeliseren en mensen bereiken voor Jezus. Het is geweldig om te zien dat hetgeen wij hebben geleerd in Zwolle, toepasbaar is in een andere stad zoals Harderwijk.

Het voordeel van een pionierkerk is dat wij, ondanks alle maatregelen, nog steeds veilig samen kunnen komen en zo continu met elkaar in contact kunnen blijven. Momenteel hebben we een getrouwe en enthousiaste groep van mensen waar wij God echt doorheen zien bewegen. Ze breken met verslavingen, ze nemen mensen mee naar de diensten, krijgen een verlangen om te evangeliseren en worden op deze manier een onderdeel van onze kerk.

Met deze getrouwe groep hopen wij vanaf volgend jaar naar een nieuw gebouw te gaan, namelijk de Kiekmure. In dit gebouw hebben wij over de afgelopen maanden meerdere activiteiten gedaan waar veel bezoekers op afkwamen.

Daarnaast gaan we in de komende weken voor het eerst naar andere steden om daar andere kerken te ondersteunen in evangelisatie. Zo gaan wij bijvoorbeeld naar Nijkerk en Amsterdam Zuid-Oost.

Verder blijven wij bidden voor persoonlijke doorbraken bij de mensen in de kerk en zien wij uit naar nieuwe mensen die voor God gaan leven en toegevoegd gaan worden aan de kerk.

Wij willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft in de afgelopen maanden. Jullie hulp en gebed is een enorme zegen voor ons.

web design zwolle